dimecres, 12 de març del 2014

Visita "Qualitat ambiental a l'hotel Generator"

El dia 5 de març ens va obrir les seves portes l'Hotel Generator Barcelona. Un edifici guardonat amb el distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya per les seves característiques constructives i de gestió amb criteris ambientals.

Més informació: Generator Hostel

 

 

Bioconstrucció i casa sanaLa Sònia Hernández i la Carolina Sayes, Arquitectes en Bioconstrucció. ens van presentar en la seva xerrada com cada cop hi ha més estudis que tenen en compte la relació entre el disseny, l'entorns i els éssers humans.

Així, tenint en compte no només els principis tècnics sino també l'ecologia i la salut, els espais es poden dissenyar seguint principis de geobiologia, psicologia i qualitat de l'ambient.

Alguns dels temes que ens van presentar són:

- L'interior saludable:
La ventilació, la humitat, l'electroclima... són factors que afecten a les persones que habiten els espais. Especialment la presència d'elements biològics (bacteris, àcars) o productes tòxics (procedents de mobles, pintures, insecticides o productes de neteja). Una bona ventilació i control de la humitat són mesures que ajuden a reduir aquests agents.
Les radiacions naturals (procedents de agents geològics com les vetes d'aigua o el gas radó) però sobretot les artificials procedents de mòbils, xarxes wi-fi o aparells microones, que es poden evitar apagant els aparells, allunyant-los de les persones o amb tècniques d'apantallament. 

- La cronobiologia:
L'adaptació del nostre organisme i els seus ritmes naturals a viure en espais tancats. Aspectes a tenir en compte com intentar que la llum artificial simuli la llum natural (blavosa al matí i càlida al vespre) i una il·luminació de qualitat ajuda a mantenir aquests cicles vitals.  

- La psicologia de l'habitatge:
L'alçada dels sostres, per exemple, pot tenir influència sobre l'estat d'ànim de les persones.

- Productes de bioconstrucció: 
Existeixen materials alternatius, amb una composició lliure de productes volàtils i en la seva majoria d'origen natural, ajuden a crear un entorn més saludable. El suro, la llana (com aïllants), el làtex (per coixins i matalassos) el cotó orgànic (per la roba de la llar), el fermacell (alternativa al pladur), pintures ecològiques... 

Mostra de diferents materials aïllants naturals
Algunes referències que poden ser d'utilitat:
Bioinitiative
Pintures Livos
Haiku Futon
Revista Ecohabitar
Associació Geadilluns, 3 de març del 2014

Cap a una nova planificació de la mobilitat urbana

Vam poder provar una bicicleta elèctrica, un dels mitjans de transport que tindrà cada cop més protagonisme
El 25 de febrer, vam repassarem breument amb en Jordi Castelló, Àmbientòleg amb Màster d’Estudis Territorials i Urbanístics i tècnic SIG, com l'evolució de la mobilitat motoritzada a les ciutats ha transformat radicalment la funcionalitat i l'habitabilitat dels nostres carrers, quins impactes social i ambientals genera un model de mobilitat centrat en el vehicle privat motoritzat i quins principis han d'orientar un nou model que garanteixi la mobilitat de les persones amb el menor impacte possible.

En jordi va fer una radiografia dels impactes actuals de la mobilitat urbana a partir de recordar com ha canviat el carrer des de la societat "pre-cotxe" fins als temps actuals. Així, la ocupació per part dels transports motoritzats ha provocat una desplaçament de certes activitats socials (l'oci, el comerç, la socialització...) des del carrer cap a espais especialitzats (centres comercials, espais privats, la llar), de forma que el carrer perd alguns dels seus usos: fem servir menys el carrer per jugar, comerciar, parlar amb coneguts...

Altres efectes del gran nombre de cotxes presents als carrers serien les emissions contaminants i el soroll, amb conseqüències sobre la salut pública, així com els accidents de trànsit.

Cal tenir en compte també que aquest protagonisme del cotxe (el 65% de l'espai públic és seu) contrasta amb el fet que no sigui, ni de lluny, un mitjà de transport a l'abast de tothom: un 46% de la població no té carnet de conduir, i només un de cada tres ciutadans/es es mou en cotxe.

En Jordi proposa, des de la seva perspectiva d'expert en urbanisme i mobilitat, aplicar una nova jerarquia de modes de transport a l'hora de dissenyar les ciutats, en la que el vianant té prioritat, seguit de la bicicleta, el transport col·lectiu i finalment el cotxe. Els principis d'aquesta nova planificació, a més, serien la seguretat, l'equitat, la sostenibilitat i l'eficiència. Plans de mobilitat que concretin objectius de reduccions de trànsit i emissions, amb participació de la ciutadania en el disseny de com ens hem de moure.

Una possible aplicació a Barcelona d'aquests principis, seria una jerarquització dels carrers de la trama de l'Eixample, des d'aquells destinats a mobilitat de llarg recorregut, fins a d'altres d'ús més residencial i pacificats.


Cursa dels transports i mostra de mobilitat col·laborativa

Dissabte 22 de febrer va tenir lloc la Cursa de transports i Mostra de mobilitat col·laborativa. La cursa dels transports consisteix a comparar, en un trajecte donat, el temps, cost, i impacte ambiental de diferents modes de transport. En la cursa de mobilitat, tots els transports competeixen en condicions reals de circulació (així per exemple, el cotxe ha de acabar cercant lloc per aparcar correctament a destí) de forma que és una eina molt útil per comparar les diferents alternatives que tenim a l'hora de moure'ns per la ciutat i reflexionar sobre si realment escollim sempre els mitjans que millor s'adapten a les nostres necessitats.
A punt per la sortida des de la Sagrada Família
La cursa va comptar amb dos trajectes, amb sortida des de l'Aula Ambiental de la Sagrada Família i l'Aula Ambiental de les Corts i amb destí, tots dos, a la Fàbrica del Sol. Van participar un total de 30 persones en vuit modes diferents de transport.

Des de Sagrada Família van participar els següents transports:
- Metro
- Bus
- A peu
- Bicicleta
- Bicicleta elèctrica
- Bicing
- Patins
- Cotxe dièsel

És interessant, veient els resultats, com els vehicles més sostenibles (patins i diferents modes de bicicleta) guanyen la cursa, mentre bus i metro ofereixen temps competitius, comparat amb el cotxe. Podeu consultar tots els resultats en aquest document.
Tots els participants, al punt d'arribada a la Fàbrica del Sol
El matí va acabar amb la presentació de sis entitats diferents amb iniciatives de mobilitat col·laborativa, opcions de transport compartit que et permeten estalviar diners i energia.
• Comparte Tren. A través del web www.compartetren.com és possible entrar en contacte amb altres persones que facin el mateix recorregut en AVE per obtenir descomptes de fins al 60% amb la “Tarifa Mesa” de Renfe.
• Vanapedal. Empresa d’eco-logística que ofereix solucions eficients per la distribució urbana de mercaderies d’última milla utilitzant tricicles de càrrega amb assitència elèctrica. www.vanapedal.eu
• Trèvol. Cooperativa de missatgeria i de neteja en bicicleta i vehicles elèctrics, que aplica el sistema cooperatiu amb sensibilitat ecològica. www.trevol.com
• Avancar. Primera empresa de car-sharing a Espanya que ofereix una alternativa al lloguer o compra d’un cotxe a la ciutat. Funciona amb un sistema de reserva on-line de 120 vehicles en diferents aparcaments repartits per Barcelona. La reserva inclou l’assegurança i el combustible. www.avancar.es
• Social Car. El primer servei de lloguer de cotxes P2P (de persona a persona) a Espanya. Permet a particulars llogar els seus vehicles, aprofitant el temps en què no s’utilitzen i romanen aparcats, posant en contacte conductors amb cotxes disponibles. www.socialcar.com
• Yes We Park. A través del seu web www.yeswepark.com obre un canal de comunicació entre propietaris i gestors de places d’aparcament i usuaris que necessiten aparcament en una zona i franja horària concreta, evolucionant cap al pàrking compartit.

Taller de manteniment i reparació de bicicletes


Els dies 18 i 20 de febrer hem gaudit a l'aula d'un dels tallers del servei "Millor que Nou, Reparat" de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
En concret el taller "Mateniment i reparació de bicicletes" en el seu nivell bàsic. Al llarg dels dos dies que ha durat el taller, i amb l'ajut dels talleristes, els assistents van poder aprendre a revisar i reparar els frens, arreglar punxades, detectar problemes al cadenat i el canvi de marxes, a més de consells bàsics sobre manteniment de les bicicletes.
Val a dir que el taller va despertar molt interès entre els usuaris de l'aula i s'intentarà programar una  nova edició més endavant.