dilluns, 3 de març de 2014

Cap a una nova planificació de la mobilitat urbana

Vam poder provar una bicicleta elèctrica, un dels mitjans de transport que tindrà cada cop més protagonisme
El 25 de febrer, vam repassarem breument amb en Jordi Castelló, Àmbientòleg amb Màster d’Estudis Territorials i Urbanístics i tècnic SIG, com l'evolució de la mobilitat motoritzada a les ciutats ha transformat radicalment la funcionalitat i l'habitabilitat dels nostres carrers, quins impactes social i ambientals genera un model de mobilitat centrat en el vehicle privat motoritzat i quins principis han d'orientar un nou model que garanteixi la mobilitat de les persones amb el menor impacte possible.

En jordi va fer una radiografia dels impactes actuals de la mobilitat urbana a partir de recordar com ha canviat el carrer des de la societat "pre-cotxe" fins als temps actuals. Així, la ocupació per part dels transports motoritzats ha provocat una desplaçament de certes activitats socials (l'oci, el comerç, la socialització...) des del carrer cap a espais especialitzats (centres comercials, espais privats, la llar), de forma que el carrer perd alguns dels seus usos: fem servir menys el carrer per jugar, comerciar, parlar amb coneguts...

Altres efectes del gran nombre de cotxes presents als carrers serien les emissions contaminants i el soroll, amb conseqüències sobre la salut pública, així com els accidents de trànsit.

Cal tenir en compte també que aquest protagonisme del cotxe (el 65% de l'espai públic és seu) contrasta amb el fet que no sigui, ni de lluny, un mitjà de transport a l'abast de tothom: un 46% de la població no té carnet de conduir, i només un de cada tres ciutadans/es es mou en cotxe.

En Jordi proposa, des de la seva perspectiva d'expert en urbanisme i mobilitat, aplicar una nova jerarquia de modes de transport a l'hora de dissenyar les ciutats, en la que el vianant té prioritat, seguit de la bicicleta, el transport col·lectiu i finalment el cotxe. Els principis d'aquesta nova planificació, a més, serien la seguretat, l'equitat, la sostenibilitat i l'eficiència. Plans de mobilitat que concretin objectius de reduccions de trànsit i emissions, amb participació de la ciutadania en el disseny de com ens hem de moure.

Una possible aplicació a Barcelona d'aquests principis, seria una jerarquització dels carrers de la trama de l'Eixample, des d'aquells destinats a mobilitat de llarg recorregut, fins a d'altres d'ús més residencial i pacificats.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada