dimecres, 20 de març de 2013

Com a ciutadà pots participar en la construcció de la teva ciutat?


En Rafa Díez va demostrar la seva llarga experiència en arquitectura, urbanisme i participació ciutadana tot exposant la possibilitat que tenim tots/es els ciutadans d’aportar la nostra visió a l’administració pública (al menys en els períodes que la pròpia administració posa a exposició pública i participació) sobre els diferents projectes que afecten d’una manera o altra el nostre entorn.

A partir de les diferents maneres formals, oficials i reglamentades de participació ciutadana el Rafa va anar explicant-nos experiències en la petició i/o correcció de projectes urbanístics. Unes de reeixides:
  • Aturada de la construcció de la carretera B-224 entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell pel llit del riu.
  • Aturada de la instal·lació d’una central tèrmica de cicle combinat als terrenys de Solvay-Martorell.
I altres desestimades o sense resposta:
  • Impugnació de la privatització de la gestió del servei d’aigua a Martorell.
  • Aportacions a la modificació de Plans Generals d’Ordenació Municipal.
  • Impediment de la construcció d’aparcaments a la llera del riu.
Però com va apuntar una persona abans de que comencés la xerrada: “si s’hagués de demanar el parer de la gent, no es faria mai res”.Raó no li’n falta, però en moltes ocasions és la mateixa administració qui incompleix les lleis i normatives a les que estem tots subjectes i, llastimosament, si no hi ha ciutadans que ho vigilin i ho denunciïn, es poden perpetrar veritables desgavells que poden fer minvar la nostra qualitat de vida considerablement o fins i tot, malmetre ecosistemes sencers.

Per il·lustrar-ho, ens havia preparat una infinitat d’imatges de reivindicacions en deu anys d’existència de l’entitat ambientalista de la que n’és vocal actiu, l'Ass. Martorell-Viu.
Després d’escoltar-lo i de debatre, vam arribar a la conclusió de que avui, com mai abans, disposem de la informació i comunicació suficients per poder treure conclusions i fer aportacions assenyades i pertinents en relació al nostre entorn més immediat però l’administració, massa sovint, troba els mecanismes per no rectificar ni justificar els seus plans.

Una prova d’aquestes anomalies són les poblacions que, havent pogut preveure-les, han estat declarades zona catastròfica i, segons el ponent, Martorell ho ha estat en 3 ocasions en 50 anys i sempre pels mateixos motius però, això sí, amb tots els permisos en regla i amb tots els informes ambientals correctes. Finalment ens vam plantejar preguntes com: la ciència està al servei de l’administració i l’administració al servei d’economies especulatives?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada